Годишна конференция „Инвестиции и строителство на офис сгради“

В среда на положителни за пазара на офис площи фактори като икономически ръст, експанзии и растеж на основните ползватели - It и аутсорсинг индустриите, но и немалко предизвикателства – градоустройствени, административни, както и недостигът на квалифицирани кадри,  инвестиционната активност свързана с реализацията на нови офис проекти е в динамичен подем. Според експертите, с планирани и очаквани над 450 000 кв. м. офис площи през следващите години, пазарът ще премине в нова фаза - ще бъдат развити нови и доразвити съществуващи бизнес зони, ще се засили нуждата от ефективна инфраструктурна обезпеченост, ще бъдат балансирани търсенето, предлагането и съответно наемните нива. В допълнение, технологичната (р)еволюция ще създава нови правила за начина, по който офис сградите изглеждат, функционират и присъстват в заобикалящата ги среда. 
 
За успеха на инвестиционния проект са отговорни всички ангажирани с процесите – от планиране и проектиране, през реализация до управление и последваща експлоатация. Добре реализираните офис сгради, тези, които са съобразени с тенденциите и факторите в индустрията, ще се превърнат качествени активи със стабилни финансовите потоци, а тези, чиито характеристики не отговарят на изискванията на ползвателите, ще срещат пазарни трудности и ще търсят модели на преструктуриране. 
 
Годишна конференция „Инвестиции и строителство на офис сгради 2018“, част от Building innovation forum series 2018, ще предостави платформа на водещи участници от индустрията с цел преглед на най-важните процеси свързани с реализацията на успешната офис сграда.
 
Основни акценти на събитието: 
 
СРЕДАТА
- Бизнес зоните като платформи за модерна урбанизация. Характеристики на успешната бизнес зона.
- Инвестиционна среда и градоустройствени предизвикателства.
- Инфраструктура, трафик, транспорт и мобилност – какво предстои?
 
ПАЗАРЪТ
- Пазар на офис площи 2018 – тенденции, рискове и възможности.
- Икономическа основа за развитие на офис пазара – перспективи пред ключовите индустрии.
- Търсене, предлагане, наемни нива – очаквания и прогнози 2018.
 
ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
- Тенденции при офис архитектурата.
- Сградни решения и технологии за създаване на модерни и функционални офис сгради.
- Интериорни решения за по-добра работна среда.
 
За възможности за участие и реклама: Т: +359 2 958  88 33; E: office@thecitymedia.bg
 
Ранна регистрация (до 1 април): 95 Eur/без ДДС
След 1 април: 110 Eur/без ДДС