Арх. Стоимен Демерджиев оперативен директор, Stephen George International

Арх. Стоимен Демерджиев

Арх.Стоимен Демерджиев завършва образованието си със специално признание от университета Politecnico di Milano University в специалност градска архитектура. По време на следването си и след това работи с различни архитектурни и инженерни компании около Милано и придобива сериозен стаж в различни области. От 2014-а е в екипа на Stephen George International, а от 2016-а става оперативен директор на софийския офис на компанията, който включва над 40 архитекти, дизайнери и инженери.