Инж. Гергана Константинова инженер продажби, Danfoss Bulgaria

Инж. Гергана Константинова

Инж. Гергана Константинова отговаря за проектовите продажби в Danfoss България, Сегмент отопление. Тя има завършена магистърска степен в Технически Университет, град София, специалност „Топлотехника“.

В досегашната си кариера има над 12 годишен опит в международни компании производители на компоненти и съоражения за ОВК системи.