Калоян Карамитов Координатор Устройствено планиране, Градска среда и Транспорт

Калоян Карамитов

Калоян Карамитов завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. Разработва своята дипломна работа за пешеходната достъпност на София в Техническия университет на Виена. Последните две години работи по общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма) и използва ГИС за анализ и визуализация на пространствени данни. Калоян има опит като координатор на събития от ONE ARCHITECTURE WEEK, участник и ръководител на градски изследвания (Възможният Капан, Река Марица, Сподели Квартала). Участвал е в издаването на книга за образованието по Урбанизъм в България, водил е лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на Асоциацията на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ). Калоян е участник в международни обмени и работилници за развитие на градската среда (UPWARD Turin), културен диалог и справяне с екологичните проблеми. 

Калоян Карамитов е част от екипа, за да организира, координира и подпомага експерти, граждани и организации в дефинирането и анализирането на проблемни аспекти на градската среда и да предлага адекватни стъпки за решаването им.