Инж. Калоян Георгиев Инженер Индустриална автоматизация и управление на енергията, Schneider Electric

Инж. Калоян Георгиев

Инж. Калоян Георгиев има бакалавърска степен по „Автоматика, информационна и управляваща техника и роботика“, и магистърска степен по „Системи за управление“ от Техническия Университет в София.
Преминал е редица обучения в областта на индустриалните мрежи и системи за комуникация, SCADA и BMS софтуери и архитектури за автоматизация и енергиен мениджмънт. Главен лектор е по темите „Програмиране и работа с Codesys базирани PLC“, „Програмиране и работа с индустриални HMI” , „Системи за енергиен мониторинг“ и „Системи за мониторинг на центрове за данни“, както за служители, така и за клиенти на Шнайдер Електрик.
Професионалното развитие на Инж. Калоян Георгиев преминава през IT, автоматизация, роботика, програмиране, машинно обучение и работа по различни проекти в областта на 3D сканирането, домашната автоматизация и Cloud базираните услуги.
В последните години Инж. Калоян Георгиев има особен фокус върху иновативната концепцията Internet Of Things (IoT), като главно се занимава с приложението й в индустриалната автоматизация и колаборативните машини.