Арх. Ирина Димитрова Ателие Серафимов Архитекти

Арх. Ирина Димитрова

Арх. Ирина Димитрова е родена през 1978 г. в София. През 2003 г. се дипломира в катедра „История и теория“ в  „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, София.  В периода 2012г-2014г. успешно завършва следдипломен курс по опазване на недвижимото културно наследство към МК и “Ecole de Chaillot”

От 2014г. се присъединява към екипа на „Ателие Серафимов Архитекти” ООД, където работи и до сега  като проектант. Арх. Ирина Димитрова е  член на Камарата на архитектите в България.