арх. Димитър Кацаров старши проектант, Starh

арх. Димитър Кацаров

През 2010г. завършва “Варненски Свободен Университет” . Започва практитата си през 2005г като стажант  във водещо архитектурно студио. През 2012 става част от архитектурно студио STARH , по настоящем е старши архитект и съавтор в някои от ключовите проекти на студиото.